vybaveniskoly.jpg

Vybavení školy

Výuka probíhá ve 4 učebnách. Od září 2016 mohou žáci využívat nově instalovanou interaktivní tabuli, přenosné počítače a iPady, se kterými se učí základům práce s výpočetní technikou. Malá školní knihovna umožňuje žákům i učitelům další studium a četbu. Informační a komunikační technika je k dispozici i pedagogům. Od září 2009 vydáváme vlastním nákladem školní revue Babický školáček.

Ukázka školních pomůcek

Školní družina obývá od září 2014 dvě prostorné kmenové učebny, které jsou vybaveny hrami, hračkami a stavebnicemi. V přízemí budovy sídlí obecní knihovna pro veřejnost.

K výuce tělesné výchovy využíváme blízkou tělocvičnu Sokolovny a venkovní hřiště v naší obci (sokolské, lesní a nově vybudované multifunkční Oranžové hřiště pro míčové hry). Během prvního pololetí navštěvujeme jednou týdně lekce Plavecké školy Blansko. Tato výuka je zakotvena v našem ŠVP.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám