vybaveniskoly.jpg

Vybavení školy

Výuka probíhá v 5 učebnách, pro každý ročník samostatně. Můžeme využívat tři interaktivní tabule, přenosné počítače a iPady, se kterými se učí základům práce s výpočetní technikou. Pracujeme také s mobilním interaktivním boxem. Školní knihovnička umožňuje žákům i učitelům další studium a četbu. Informační a komunikační technika je k dispozici i pedagogům. V letech 2009-2015 vydávala škola vlastním nákladem školní revue Babický školáček.

Ukázka školních pomůcek

Školní družina obývá dvě prostorné kmenové učebny, které jsou vybaveny hrami, hračkami a stavebnicemi.

K výuce tělesné výchovy využíváme blízkou tělocvičnu Sokolovny a venkovní hřiště v naší obci (sokolské, lesní a nově vybudované multifunkční Oranžové hřiště pro míčové hry). V jarním období navštěvují žáci 1.-3.ročníku jednou týdně lekce plavání. Tato výuka je zakotvena v našem ŠVP.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám