druzinaakrouzky.jpg

Školní družina a kroužky

Školní družina je otevřena pro žáky z 1.-4. ročníku, denně od 12 do 16:15 hod a také ráno od 6:30 do 8hod. Zabezpečuje zájmovou a volnočasovou činnost žáků - při společných hrách, výtvarných činnostech či přípravě školních slavností. Své místo zde má i volná hra dětí. Každodenní pobyt venku je samozřejmostí, jakož i vycházky do přírody v okolí obce.

Ve škole je zajištěna výuka náboženství.
Po vyučování si žáci školy mohou vybrat z rozmanité nabídky volnočasových aktivit:

  • výuka jazyků (angličtina a francouzština hravě),
  • kroužek flétny v ZŠ, dále hra na hudební nástroje – ZUŠ Adamov (flétna, klavír, kytara, akordeon)
  • výtvarný kroužek a rukodělný kroužek Skřítka Šikuly,
  • keramické kroužky v Klubu dobré pohody,
  • cvičení v TJ Sokol Babice nS. (judo, sportovní hry, volejbal, basketbal)
  • kroužek scénického tance v TJ Sokol
  • vědohrátky a chemické pokusy hravě
  • sborový zpěv, dramatický kroužek, bubnování na drumbeny
  • kroužek pro zvídálky "Svět okolo nás i v nás" - ekologie, informatika, fungování lidského těla...
  • V podvečer jsou třídy otevřeny dospělým a cvičení jógy a kalanetiky.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám