druzinaakrouzky.jpg

Školní družina a kroužky

Školní družina je otevřena pro žáky z 1.-5. ročníku, denně od 12 do 16:15 hod a také ráno od 6:30 do 8hod. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové a volnočasové činnosti žáků. Odpoledne s dětmi trávíme ve společných hrách, při výtvarných činnostech či přípravě školních slavností. Své místo zde má i volná hra dětí. Každodenní pobyt venku je samozřejmostí, jakož i delší vycházky do přírody v okolí obce.

Po vyučování si žáci školy mohou vybrat z rozmanité nabídky volnočasových aktivit:

  • výuka jazyků (angličtina a francouzština hravě),
  • hra na hudební nástroje – ZUŠ Adamov (flétna, klavír, kytara, akordeon)
  • výtvarně-rukodělný kroužek Skřítka Šikuly,
  • keramický kroužek v Klubu dobré pohody,
  • cvičení v TJ Sokol Babice (gymnastika, sportovní hry, floorbal)
  • nepovinný předmět náboženství
  • "učeníčko" - podpůrná skupinka pro žáky se specifickými potřebami učení, kteří nenavštěvují hodiny pedagogické intervence
  • V podvečer jsou třídy otevřeny dospělým a cvičení jógy a kalanetiky.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám