druzinaakrouzky.jpg

Školní družina a kroužky

Školní družina je otevřena pro přihlášené žáky z 1.-4. ročníku, denně od 12 do 16:15 hod a také ráno od 6:30 do 8hod. Zabezpečuje zájmovou a volnočasovou činnost žáků - hry, výtvarné tvoření, pobyt venku, vycházky do přírody v okolí obce.

Ve škole je zajištěna výuka náboženství.
Po vyučování si žáci školy mohou vybrat z rozmanité nabídky volnočasových aktivit:

 • výuka jazyků (angličtina a francouzština hravě),
 • kroužek flétny Rytmik v ZŠ, dále hra na hudební nástroje – ZUŠ Adamov (flétna, klavír, kytara, akordeon)
 • hodina pohybu navíc zdarma,
 • výtvarný kroužek a rukodělný kroužek Skřítka Šikuly,
 • keramické kroužky v Klubu dobré pohody,
 • cvičení v TJ Sokol Babice nS. (judo, sportovní hry, volejbal, basketbal)
 • scénický tanec a kroužek jógy v TJ Sokol
 • vědohrátky
 • sborový zpěv, bubnování na drumbeny
 • tanec - street dance
 • V podvečer jsou třídy otevřeny dospělým a cvičení jógy a kalanetiky.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám