Aktuality

...a co děláme

Organizace školního roku 2017/2018

Vyučování začíná v pondělí 4. září 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 5. do 11. února 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. září 2018.
Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

ZÁŘÍ
v prvním týdnu výlet v okolí Babic
25./26. Návštěva Obecní knihovny v Bílovicích nad Svitavou 1.-5.roč.
27.9. Přespolní běh Želešická růže (týmy chlapců a dívek 3.-5.roč.)

ŘÍJEN
9.–13. Cestovatelský týden - návštěva kin Jedovnice, Blansko, Brno
13.10. - akce 72 HODIN - škola pomáhá v obci
26.–27. Podzimní prázdniny

LISTOPAD
1. Halloweenské vyučování
4. Jarmark ve spolupráci s z.s. Babyka
11. Martinská slavnost
27. 11. – 1. 12. Fotografování živého Betléma
v průběhu měsíce třídní schůzky / konzultační hodiny
po dohodě se Sokolem adventní rozsvěcování vánočního stromu – vystoupení školy

PROSINEC
5. Mikulášské vyučování
od 7. Kurz plavání pro 1., 2., 3. ročník (10 lekcí)
22. Vánoční posezení v jednotlivých třídách
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

LEDEN
3. Začíná škola v novém roce
5. Vyhodnocení školního kola Matematické olympiády (5. a 4.roč.)
24. Okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5.ročníku
31. Pololetní vysvědčení + Diskokarneval

ÚNOR
2. Pololetní prázdniny
5.–11. Jarní prázdniny
11. Masopustní veselí

BŘEZEN
23. Noc s Andersenem
28. Velikonoční den
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny

DUBEN
24. Den Země
pálení čarodějnic (ve spolupráci se Sokolem)

KVĚTEN
Den matek – výtvarná dílna pro žáky

ČERVEN
vystoupení školy u příležitosti Dne dětí
fotografování tříd
11.–15. 6. Škola v přírodě pro 1., 2., 3. ročník

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám