Aktuality

...a co děláme

Organizace 2.pololetí školního roku 2017/2018

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne - od 5. do 11. února 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. září 2018.
Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

ZÁŘÍ
v prvním týdnu výlet v okolí Babic
25./26. Návštěva Obecní knihovny v Bílovicích nad Svitavou 1.-5.roč.
27.9. Přespolní běh Želešická růže (týmy chlapců a dívek 3.-5.roč.)

ŘÍJEN
6. Putovní chemická show - Spoznávaj vedu
9.–13. Cestovatelský týden - návštěva kin Jedovnice, Blansko, Brno
13.10. - akce 72 HODIN - škola pomáhá v obci
26.–27. Podzimní prázdniny

LISTOPAD
1. Halloweenské vyučování
4. Jarmark ve spolupráci s z.s. Babyka
11. Martinská slavnost
27. 11. – 1. 12. Fotografování živého Betléma
v průběhu měsíce třídní schůzky / konzultační hodiny
po dohodě se Sokolem adventní rozsvěcování vánočního stromu – vystoupení školy

PROSINEC
5. Mikulášské vyučování
od 7. Kurz plavání pro 1., 2., 3. ročník (10 lekcí)
22. Vánoční posezení v jednotlivých třídách
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

LEDEN
3. Začíná škola v novém roce
5. Vyhodnocení školního kola Matematické olympiády (5. a 4.roč.)
24. Okresní kolo Matematické olympiády pro úspěšné řešitele z 5.roč.
31. Pololetní vysvědčení + Diskokarneval

ÚNOR
2. Pololetní prázdniny
5.–11. Jarní prázdniny
11. Masopustní veselí
13. Schůzka pro rodiče předškoláčků
18. Dětský karneval pořádaný MŠ
19. Výlet do Olympijského parku Brno (2.-4.roč.)
20. Začíná Edukativní skupinka pro předškoláky
21. Školní kolo matematické soutěže Pangea (4.-5.roč.)
26. Program "Přisedni si" - Liga vozíčkářů

BŘEZEN
16. Výukový program Vesmírná show - celá škola
16. Školní kolo matematické soutěže Klokánek a Cvrček (2.-5.roč.)
23. Noc s Andersenem - z.s. Babyka
27. Cestovatelská beseda Kláry Osičkové - Skotsko pro 5.roč.
28. Velikonoční den - dílničky ve škole
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny

DUBEN
konzultační hodiny a třídní schůzky všech tříd
matematická olympiáda Pythagoriáda - 5.roč.
6. Výjezd do brněnského muzea Anthropos - 4. a 5.roč.
10. 4.-5.ročník: okrskové kolo vybíjené ZŠ v Kuřimi (4.místo)
13. Přírodověda v terénu - 4.roč. čistí zábrany pro mloky
21. Vyhlášení výsledků soutěže Silent Forest (hudební video 3.roč.)
24. Zápis prvňáčků pro školní rok 2018/2019
20.-24. všechny třídy slaví Den Země
25. Lezecká stěna Duro - výjezd 4.ročníku
30. Vernisáž výstavy výtvarného kroužku 4.-5.roč. v Sokolovně
30. Akce pálení čarodějnic-pořádá TJ Sokol Babice nad Svitavou

KVĚTEN
7. Ředitelské volno vyhlášeno pro základní školu
11. Celostátní finále matematické soutěže Pangea v Praze - dva žáci 4.roč.
Den matek – výtvarná dílna školní družiny pro žáky
16. ZOO Vyškov - výlet 3.roč. (cena ze soutěže Silent Forest)
21.–25. 5. Sběr směsného papíru - všechny ročníky
25. Prvňáčci jedou do ZOO Brno
28. Sportovní kurzy 4.a 5.ročníku (okolí Moravského krasu)

ČERVEN
1. Páteční odpolední putování za pohádkou se z.s. Babyka
4. Fotografování všech tříd
10. Nedělní Den dětí se z.s. Babyka na téma VčelkyÁda
11.–15. 6. Škola v přírodě pro 1., 2., 3. ročník
letní přehlídka zájmových kroužků

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám