projektyaspoluprace

Projekty a spolupráce

Vybavení třídy pro odborné využití

Název projektu: ZŠ Babice – vybavení třídy pro odborné využití
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006344
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2017
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018
Délka realizace: 18 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 029 366 Kč
Výše podpory: 977 897,70 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Babice nad Svitavou, aby žákům ZŠ 1. stupně z této obce a jejího okolí byl umožněn stejný přístup ke kvalitnímu vzdělávání jako žákům v krajském městě Brně a ti měli možnost se rozvíjet v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi. Zejména je kladen důraz na zlepšení výuky cizích jazyků a oblast digitálních technologií. Cílem je 1 žákovský notebook na 1 žáka 5. ročníku. Současně dojde realizací projektu ke zlepšení integrace žáků se SVP zajištěním bezbariérového přístupu do odborné učebny.

ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou 22

Název projektu: ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003903
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017
Ukončení realizace projektu: 28. 2. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 611 350 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou pregramotnost a inkluzi.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.
Nastavené šablony MŠ:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a inkluze.

Nastavené šablony ZŠ:

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti cizích jazyků.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

Ovoce a zelenina do škol 2014-2017, Mléko do škol 2017

Od září 2014 využíváme nabídky projektu Ovoce a zelenina do škol. Každý týden je pro všechny děti zdarma dodána jedna porce ovoce, zeleniny nebo ovocného nápoje. Od září 2017 je závozní den úterý. Ve školním roce 2017/18 byla nabídka rozšířena o neochucené mléko - přihlášené děti ho dostávají v pátek.

Dopisy dětem v různých místech světa

Obálky s obrázky a dopisy v angličtině v letech 2011-2013 putovaly z Babic nad Svitavou do malotřídní školy rakouského městečka Dürnstein na břehu řeky Dunaje. V červnu 2016 naše psaní vyrazilo ještě mnohem dále, do Indie za chlapcem jménem Penpa Tashi, který patří k tibetským dětem podporovaným na dálku prostřednictvím nadace Most Pro Tibet. Doufáme, že se našim žákům rozšíří touto zkušeností nejen jazykové obzory.

Obecní knihovna Babice nad Svitavou

Obecní knihovna je v provozu v budově Obecního úřadu každý čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin

S kým dále spolupracujeme:

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám