kontakty.jpg

Kontaktní údaje

Adresa: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou 139, 664 01
Telefon ZŠ: 545 237 150
Telefon MŠ: 545 237 187
E-mail ZŠ: zs.babicens@seznam.cz
E-mail MŠ: ms.babicens@tiscali.cz

Číslo účtu:27-8089460287/0100

Ředitelka: Mgr. Kateřina Gančarčíková
Telefon: 702 031 141

IČO: 70 29 96 41
Zřizovatel: Obec Babice nad Svitavou
Školní vzdělávací program: Otevřeno pro život
Datová schránka ID:sg5sw2d

Stravování žáků ZŠ a MŠ zajišťuje vlastní jídelna s výdejnou. Aktuální jídelníček zde
Odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny Ludmily Kleinbauerové: babice.jidelna@seznam.cz
Telefon ŠJ: 702 031 133

Školní poradenské pracoviště:
Speciální pedagog: Mgr. Anna Lutonská
Metodik prevence: Bc. Petr Davídek
Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Gančarčíková
Plán na školní rok 2018/19: Jsme na jedné lodi
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě: Telefon: 702 031 141
E-mail ZŠ: zs.babicens@seznam.cz

INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ KONZULTACE S UČITELI PROBÍHAJÍ V PROVOZNÍ DOBĚ ŠKOLY - DO 16:15 hod.

Pedagogický sbor - školní rok 2018/19

Mgr. Kateřina Golíková, třídní učitelka 2. roč., tiskový zpravodaj

Mgr. Jitka Kvapilová, třídní učitelka 1. roč., správce knihovny

Mgr. et Mgr. Eva Koláčková, třídní učitelka 3. roč.

Mgr. Jana Olbertová, třídní učitelka 5. roč.

Mgr. Jiří Peroutka, třídní učitel 4. roč., koordinátor ICT

Mgr. Kateřina Gančarčíková, učitelka M, vychovatelka ŠD, výchovný poradce

Mgr. Barbora Francová, vychovatelka ŠD I. odd., učitelka Tv

Mgr. Anna Lutonská, speciální pedagožka

Bc. Petr Davídek, vychovatel ŠD II. odd., metodik prevence

PhDr. Jiřinka Hodovská, vychovatelka ranní ŠD, lektorka kroužku francouzského jazyka

Mgr. Veronika Obrdlíková, vychovatelka ŠD II.odd., asistentka

Bc. Ludmila Soukeníková, asistentka v 1.ročníku

Ing. Pavla Hažmuková, asistentka v 5.ročníku

Pavlina Zouharová, zastupující vychovatelka ŠD, školní asistent, asistentka v 5.ročníku

Mgr. Jitka Panušová, učitelka na mateřské dovolené

Mgr. Eva Klučková, vychovatelka na mateřské dovolené

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám