kontakty.jpg

Kontaktní údaje

Adresa: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou 139, 664 01
Telefon ZŠ: 545 237 150
Telefon MŠ: 545 237 187
E-mail ZŠ: zs.babicens@seznam.cz
E-mail MŠ: ms.babicens@tiscali.cz

Číslo účtu:27-8089460287/0100

Ředitelka: Mgr. Kateřina Gančarčíková
Telefon: 702 031 141

IČO: 70 29 96 41
Zřizovatel: Obec Babice nad Svitavou
Školní vzdělávací program: Otevřeno pro život
Datová schránka ID:sg5sw2d

Stravování žáků ZŠ a MŠ zajišťuje vlastní jídelna s výdejnou. Aktuální jídelníček zde
Odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny Ludmily Kleinbauerové: babice.jidelna@seznam.cz
Telefon ŠJ: 702 031 133

Školní poradenské pracoviště:
Speciální pedagožka a školní speciální pedagog: Mgr. Anna Lutonská
Externí metodik prevence: Mgr. Veronika Šromová
Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Kateřina Gančarčíková
Plán na školní rok 2019/20: Na jedné lodi
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě: Telefon: 702 031 141
E-mail ZŠ: zs.babicens@seznam.cz

INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ KONZULTACE S UČITELI PROBÍHAJÍ V PROVOZNÍ DOBĚ ŠKOLY - DO 16:15 hod.

Pedagogický sbor - školní rok 2019/20

Pavlína Zouharová, třídní učitelka 1. roč., sbormistr

Mgr. Jitka Kvapilová, třídní učitelka 2. roč., správce knihovny

Mgr. Julie Nedělová, třídní učitelka 3. roč., lektorka flétny

Mgr.et Mgr. Eva Škvařilová, třídní učitelka 4. roč., lektorka Klubu ČJ

Mgr. Jiří Peroutka, třídní učitel 5. roč., koordinátor ICT

Mgr. Kateřina Gančarčíková, učitelka M, vychovatelka ŠD, lektorka klubu M

Mgr. Barbora Francová, vychovatelka ŠD II. odd., učitelka Tv, lektorka hodiny pohybu navíc

Mgr. Kateřina Golíková, učitelka ČJ, vychovatelka ranní ŠD

Mgr. Anna Lutonská, speciální pedagožka, učitelka v 1.roč., lektorka hry na drumbeny

Tereza Zámoravcová, vychovatelka ŠD I. odd.

Bc. Jan Možný, vychovatel ŠD I. odd., školní asistent ŠD

Ing. Pavla Hažmuková,, asistentka pedagoga v 1.ročníku, vychovatelka, školní asistentka MŠ

Dalimila Horáková, asistentka pedagoga v 2.ročníku

DiS. Diana Musilová, školní asistentka

Renata Bílková, asistentka pedagoga v 2.ročníku

PhDr. Jiřinka Hodovská, lektorka kroužku francouzského jazyka

Mgr. Hana Buriánková, lektorka kroužku anglického jazyka

Mgr. Magda Zdražílková, lektorka kroužku Skřítek Šikula, ekologické programy

Mgr. Veronika Dosoudilová, lektorka kroužku vědohrátky

Kristýna Kleiblová, lektorka kroužku street dance

Mgr. Jana Olbertová, lektorka výtvarného kroužku, učitelka na mateřské dovolené

Mgr. Jitka Panušová, učitelka na rodičovské dovolené

Mgr. Eva Klučková, vychovatelka na rodičovské dovolené

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám