kontakty.jpg

Kontaktní údaje

Adresa: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou 139, 664 01
Telefon ZŠ: 545 237 150
Telefon MŠ: 545 237 187
E-mail ZŠ: zs.babicens@seznam.cz
E-mail MŠ: ms.babicens@tiscali.cz

Číslo účtu:27-8089460287/0100

Ředitelka: Mgr. Kateřina Gančarčíková
Telefon: 702 031 141

IČO: 70 29 96 41
Zřizovatel: Obec Babice nad Svitavou
Školní vzdělávací program: Otevřeno pro život
Datová schránka ID: hfw5dg

Stravování žáků ZŠ a MŠ zajišťuje vlastní jídelna s výdejnou. Aktuální jídelníček zde
Odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny Ludmily Kleinbauerové: babice.jidelna@seznam.cz
Telefon ŠJ: 702 031 133

Pedagogický sbor - školní rok 2017/2018

Mgr. Kateřina Golíková, třídní učitelka 1. roč.

Mgr. Jitka Kvapilová, třídní učitelka 2. roč., správce knihovny

Mgr. et Mgr. Eva Koláčková, třídní učitelka 3. roč.

Mgr. Jana Olbertová, třídní učitelka 4. roč.

Mgr. Jiří Peroutka, třídní učitel 5. roč., koordinátor ICT

Mgr. Kateřina Gančarčíková, učitelka M, vychovatelka ŠD, výchovný poradce

Mgr. Barbora Francová, vychovatelka ŠD II. odd., učitelka Tv

Mgr. Anna Lutonská, speciální pedagožka

Bc. Petr Davídek, vychovatel ŠD I. odd., metodik prevence

PhDr. Jiřinka Hodovská, vychovatelka ranní ŠD, lektorka kroužku francouzského jazyka

Bc. Romana Čtvrtníčková, asistentka ve 4. a 5.ročníku, asistentka vychovatelů

Ing. arch. Petra Jarošová, asistentka v 5.ročníku, lektorka kroužku flétničky

Ing. Pavla Hažmuková, asistentka ve 4.ročníku

Pavlina Zouharová, zastupující vychovatelka ŠD, školní asistent, asistentka ve 4.ročníku

Jana Alscherová, zastupující vychovatelka ŠD

Mgr. Hana Buriánková, lektorka kroužku anglického jazyka

Mgr. Jitka Panušová, učitelka na mateřské dovolené

Mgr. Eva Klučková, vychovatelka na mateřské dovolené

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám