uspechyaprace

Naše úspěchy

...a celého týmu školy


Pythagoriáda – květen 2017

Absolutní vítězkou okresního kola se stala naše žákyně 5.ročníku. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu matematiky-


Matematický Klokan – březen 2017

Zúčastnily se děti z 2.-3. ročníku (kategorie Cvrček) a z 4.-5.ročníku (kategorie Klokánek). Velkou radost nám udělal výsledek žáka 3.ročníku, který se s dosaženými 80 body z 85 v rámci OKRESU BRNO-VENKOV umístil na krásném 3.MÍSTĚ (a to z celkového počtu 3 158 účastníků.


Matematická olympiáda – listopad 2016 - únor 2017

OKRESNÍHO KOLA 66.ročníku matematické olympiády se ve Šlapanicích zúčastnili 3 žáci z 5.ročníku. Dvě žákyně si odnesly krásná umístění - ve velké konkurenci obsadily 6. a 9.místo. Gratulujeme! Úspěšných řešitelů školního kola máme šest. Malí i velcí přátelé matematiky, zkuste počítat s námi: zadání olympiády.


Máme zdravý a nápaditý jídelníček - prosinec 2016

Takto zní závěr zprávy KHS Brno, která vyhodnocuje používání spotřebního koše a kvalitu jídelníčku v naší školní kuchyni. Všem kuchařkám gratulujeme a děkujeme za chutnou stravu a její obohacování o prvky zdravé výživy. Mňam!


Babický školáček opět vyhrává - prosinec 2016

Během uplynulých let si naše školní revue získala velkou oblibu nejen babických dětí a obyvatel, ale také poroty Asociace středoškolských klubu. ASK ČR každoročně vyhlašuje soutěž Nejlepší školní časopis, a to na úrovni krajského a následně celostátního kola. Dne 1. 12. 2016 si tři vybraní žáci 5. ročníku v Brně převzali diplomy za CELKOVÉ 1.místo, dále za grafiku a také obsah. Začínáme pracovat na novém čísle, bude to Vánoční speciál!!!


Logická olympiáda – říjen 2016

Žáci 5.ročníku se 6.10. v hodině matematiky online kooperativně zúčastnili Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Potěšily nás výsledky všech. Nejlepší umístění bylo: 107.–116. místo z počtu 2125 – tedy lépe, než 94.8 % účastníků z našeho kraje.


Příběh vody - Rosteme s knihou - září 2016

Žáci 4. a 5.ročníku přivítali na svět vzdělávací knížku, kterou napsala naše paní ředitelka: Příběh vody. Křtu se účastnila Eva Mrázková, šéfredaktorka nakladatelství Albatros Media. Připravuje se vydání další knihy, tentokrát na téma Zdravý človíček. Děti při brainstormingu diskutovaly, jaký by mohl být její obsah.


SCIO TESTY 3. ročník - úspěšná Stonožka - jaro 2016

Ve školním roce 2015/2016 se ve 3. ročníku testování zaměřilo na oblasti ČJ, M, AJ, klíčové kompetence, člověk a jeho svět. V celkovém výsledku naše ZŠ patří mezi školy úspěšné. Ve všech uvedených oblastech byly výsledky 3. roč.označeny jako nadprůměrné, v klíčových kompetencích dokonce špičkové, což znamená, že patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol. K individuálním výsledkům 10 testovaných žáků 3. ročníku lze uvést, že se mnozí dostali dokonce mezi 5% nejlepších řešitelů testu (v M 3 žáci, v ČJ 3 žáci, v AJ 2 žáci a v klíčových kompetencích 3 žáci). V naší malotřídní škole nás těší, že třeťáci výborného výsledku dosáhli pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Golíkové ve třídě, kde jsou vyučovány spojené ročníky.


V roce 2012 jsme získali titul 2. nejlepší česká škola! Hurá!

Už jsou to čtyři roky... Žáky, kteří jsou pamětníky tohoto úspěchu, zdravíme do Kanic, Bílovic či Brna. Do Prahy letí pozdrav paní ředitelce Romaně Sklenaříkové, která projektu věnovala mnoho energie a zaznamenala:
"Ze 150 zúčastněných škol celého projektu jsme se jen o několik málo bodů od vítěze, 7. ZŠ Most, umístili na druhé příčce. Naše radost neznala mezí. Dokument o soutěži dne 28. 12. 2012 odvysílala ČT2."

Dokument najdete na této adrese.Vyhráli jsme regionální kolo soutěže Nejlepší česká škola! Přečtěte si, jak probíhal soutěžní týden a co se v něm přihodilo.


Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám