skolkabns.jpg

Pro předškoláčky

ZŠ Babice nad Svitavou přijímá do 1.ročníku základní školy děti s trvalým pobytem v obci.
Kritéria pro přijetí budou zveřejněna začátkem února 2020.

Plán akcí pro předškoláčky ve školním roce 2019/2020

28.1.2020 setkání s rodiči předškoláčků, v ZŠ od 15:30
- paní Anna Lutonská - speciální pedagog promluví o školní zralosti
- paní učitelka Pavlína Zouharová si připraví ukázky práce prvňáčků a edukativních skupinek
- schůzky se zúčastní i pan Eduard, Levý, starosta obce

25.2.2020 první edukativní skupinka pro předškoláky, v ZŠ od 14:30, celkem osm setkání

2.3.2020 pondělní hodiny předškoláčků z MŠ Babice nad Svitavou u interaktivní tabule v ZŠ

21.4.2020 zápis na školní rok 2020/21, dle předem objednaných časů

Kontaktní údaje MŠ Babice nad Svitavou

Telefon: 545 237 187

stránky mateřské školy: http://skola.babice-nad-svitavou.cz/materskaskola/?q=node/3

e-mail: ms.babicens@tiscali.cz

Třída Berušky: paní učitelky Hana Hemžalová a Berenika Vašková

Třída Motýlci: paní učitelky Dana Pernicová a Ludmila Soukeníková

Jídelna: babice.jidelna@seznam.cz

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám