Charakteristika školy

Název školy Základní a mateřská škola Babice nad Svitavou

Adresa školy Babice nad Svitavou 139, 664 01 okres Brno – venkov

Zřizovatel školy obec Babice nad Svitavou

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Gančarčíková

Ved. MŠ Mgr. Ludmila Soukeníková

Třídy 2 heterogenní třídy s celodenním provozem

Provoz školy 6.30 - 16.30
1. třída – Berušky 6:30 – 16:00
2. třída – Motýlci 7:30 – 16:30

Kapacita školy 47 dětí

Mateřská škola byla otevřena v roce 1982.
Nachází se ve velmi pěkném zdravém přírodním prostředí, vzdálena asi 15 km od jihomoravské metropole – města Brna.
Škola je přízemní budova se dvěma prostornými třídami a ostatními místnostmi, potřebnými k zajištění celodenního provozu.
Za budovou školy je prostorná zahrada, která slouží dětem k pobytu venku a svým zařízením umožňuje dostatek pohybových činností, jak spontánních, tak i formou různého tv náčiní, pomůcek a doplňků pro hrové a pohybové aktivity.
V budově školy je rovněž školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti z MŠ a ZŠ.
Do MŠ dochází děti z naší vesnice, která je obklopena ze všech stran lesním porostem, zelení a přírodní krajinou, čímž dochází nejen k blízkému kontaktu s okolní přírodou, ale což se také příznivě odráží na zdravotním stavu dětí v MŠ.
Vzhledem k této vhodné poloze naší vesnice uprostřed přírody zde dochází poslední dobou k nemalému bytovému rozvoji. Doufáme proto, že budeme moci uspokojit všechny děti a rodiče – zájemce o umístění do naší MŠ k jejich maximální spokojenosti.