Stravování a školné

Směrnice školní jídelny při ZŠ a MŠ v Babicích nad Svitavou o stravování dětí v MŠ

Dítě je možno přihlásit u ved. ŠJ L. Kleinbauerové

• stravné se platí dle přiložených informací
• stravné je stanoveno takto dle vyhlášky 107/2005
8,- Kč ranní přesnídávka
21,- Kč oběd
8,- Kč odpolední svačina
4,- Kč pitný režim
Celkem na den rodič platí 41,- Kč, ti, kteří dosáhnou 7 let v tomto šk. roce platí 47,- Kč.
• veškeré požadavky konzultujte s ved. ŠJ
• v případě nemoci (nepřítomnosti) je nutno dítě omluvit vždy den dopředu do 13 hodin a to telefonicky na čísle 702 031 133 (i formou SMS), na emailu babice.jidelna@seznam.cz nebo přímo ved. ŠJ
• odpolední svačinu nutno omluvit také den dopředu, jinak propadá
• děti denně mají zajištěn pitný režim a ráno dostávají ovoce nebo zeleninu
• školné se platí ve výši 240,- Kč a to trvalým příkazem k 15.tému každého měsíce, děti plnící povinnou předškolní docházku školné neplatí (včetně dětí s odloženou školní docházkou)
• jídelníček je možno shlédnout na stránkách www.jidelna.cz
•pokud je Vaše dítě na něco alergické, konzultujte tuto skutečnost s ved. ŠJ

Jakékoliv dotazy můžete konzultovat s ved. ŠJ L. Kleinbauerovou v době od 8. do 9. hodin, nebo po domluvě.