Akce školy

Školní rok 2019/2020

PROSINEC

Ve čtvrtek 5.12. Andělsko-čertovský den – děti můžou přijít v kostýmech andílků nebo čertíků + Mikulášská nadílka – prosíme, NEPROZRAZOVAT dětem

V sobotu 7.12. přispějeme krátkým vystoupením do programu při rozsvěcování vánočního stromu, čas vystoupení ještě upřesníme

V pondělí 16.12. v rámci dopoledního programu ozdobíme vánoční stromeček ve třídě

V úterý 17.12. (Motýlci) a ve středu 18.12. (Berušky) v rámci dopoledního programu vánoční nadílka a následně v 16:00 proběhne Vánoční posezení s krátkým programem

23.12.2019 – 3.1.2020 včetně PŘERUŠENÍ PROVOZU, těšit se na vás budeme v novém roce v pondělí 6.1.2020

LISTOPAD

V pátek 1.11. v rámci „Dušiček“ navštívíme s dětmi během vycházky místní hřbitov

V týdnu 4.-8.11. pouštění draků podle počasí (třída Motýlků)

Ve čtvrtek 7.11. a v pátek 8.11. proběhne logopedická depistáž pro přihlášené děti

V úterý 12.11. navštívíme muzeum Fauna Moravy a oboru Holedná; odjezd od MŠ v 8:00, cena 100,-; prosíme, počítejte s pozdějším vyzvedáváním dětí, které půjdou po obědě

Ve čtvrtek 14.11. Zvířátka ve školce – prosíme, aby děti přišly v hnědém oblečení (třída Motýlků)

Ve čtvrtek 28.11. Žabky ve školce – prosíme, aby děti přišly v zeleném oblečení (třída Berušek)

ŘÍJEN

V úterý 1.10. proběhne pasování na předškoláky – v rámci dopoledního programu

Ve čtvrtek 3.10. Bramborový den (Berušky) a Jablíčkový den (Motýlci)

V pondělí 14.10. - hvězdárna Brno – Kouzelný útes – Kaluoka´hina, cena: 180 Kč, odjezd 9:30 – pozdější návrat – děti, které budou odcházet po obědě, prosíme vyzvedávat od 13:00

V týdnu 21.-25.10. - pouštění draků – podle počasí

V pondělí 28.10. státní svátek – MŠ uzavřena

V úterý 29.10. podzimní prázdniny – provoz MŠ přerušen

Ve středu 30.10. podzimní prázdniny – provoz MŠ omezen – prosíme o nahlášení docházky vašeho dítěte nejpozději do pátku 27.9.2019

ZÁŘÍ

V úterý 3.9. v 16:15 proběhne ve třídě Berušek informativní schůzka pro všechny rodiče.

Den s oblíbenou hračkou - ve čtvrtek 12.9. (Berušky) a ve středu 18.9. (Motýlci)- děti si mohou přinést oblíbenou hračku nebo plyšáka

Tradiční výstavka ovoce a zeleniny v hale MŠ – svými výpěstky z vaší zahrádky můžete přispívat od pondělí 23.9.

V týdnu 23.-27.9. si děti v rámci tématu „Moje rodina“ mohou přinést fotografii své rodiny (Motýlci)

V pondělí 23.9. Vítání podzimu – v rámci dopoledního programu